مقاوم سازی2020-01-25T23:23:23+00:00

خدمات مقاوم‌سازی

خدمات مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری که در سه مرحله بررسی سازه و تشخیص نیازهای آن برای مقاوم سازی، طراحی و اجرای آن انجام میگیرد میتواند بسیاری از بناها را در مقابل خطرات حاصل از زلزله، انفجار و حوادث مشابه آن مصون نماید، در مرحله بررسی کارشناسان گروه به محل اعزام شده و سازه را از لحاظ وضعیت موجود بطور کامل مورد بازدید قرار داده و المانهای سازه ای موجود را از لحاظ کیفیت و کمیت بررسی مینمایند.

ادامه خدمات مقاوم‌سازی

اجزای مقاوم‌سازی

تمامی اجزاء سازه اعم از فنداسیون، اتصالات ستونها به فنداسیون، تعداد و نوع ستونها، شنارژهای افقی و قائم، تیرها، سقف، جدا کننده ها و دیوارها همه بازدید و ثبت میشود، در این میان وضعیت اتصالات و المانهای سازه ای از لحاظ دوام و پوسیدگی مورد بررسی قرار میگیرند، تمامی ابعاد و فاصله المانها نیز درج شده و در نهایت نقشه های لازم برای شروع طراحی لازم تهیه میگردد، نسبت به نوع و میزان مقاوم سازی درخواستی توسط کارفرما پیشنهاداتی ارائه میشود و اقتصادی بودن طرح مدنظر قرار میگیرد،

FRP  یکی از روشهای بسیار پیشرفته در مقاوم سازی ساختمان میباشد که این گروه در صورت نیاز از این تکنولوژی جهت مقاوم سازی المانها و در نتیجه ساختمان اقدام مینماید.

FRP  از ترکیب فیبر های پلیمری به همراه مواد زمینه تشکیل می شود . این اجزاء اصلی باربر در کامپوزیت بوده که بسیار مقاوم و مشخصات الاستیک بالایی دارند. ماتریس نیز مواد چسباننده مانند رزین اپوکسی و یا رزین پلی استر هستند که فیبر ها را در کنار هم نگه می دارد. رزین ها نقش انتقال دهنده بار به فیبرها را دارند .

در این میان در صورت امکان تغییرات لازم نیز در طراحی داخلی داده میشود و سپس طراحی سازه مقاوم شده با توجه به المانهای موجود انجام میشود و هزینه های اجرایی برآورد شده و باطلاع کارفرما میرسد در صورت نیاز به تغییرات مجدد در طراحی داده میشود و در نهایت مراحل طراحی و برآورد هزینه به تایید کارفرما میرسد، اجرای سازه پس از تایید کارفرما آغاز شده و با دقت و کیفیت در زمان تعیین شده اجرا میگردد، پس از اتمام عملیات مقاوم سازی در صورت تمایل کارفرما ، مرحله نوسازی و بازسازی به همراه دکوراسیون داخلی انجام میشود.

در عملیات مقاوم سازی علاوه بر تامین مقاومت لازم برای سازه، خدمات جلوگیری لرزش سقف، مقاوم سازی دیوارهای جانبی، عایق بندی کف و دیوارها، اکوستیک، تامین استحکام لازم برای هر کدام از اجزای ساختمان مانند راه پله، جان پناه، اسکوپ سنگهای نما، تعویض درب و پنجره ها، حذف ترکهای احتمالی به دلایل نشست ستونها، ترکهای حاصل از تغییر مکان کنسول، غیر همگون بودن مصالح دیوارها و اجزای سازه ای، تثبیت لوله های تاسیسات، تشخیص و جلوگیری از نفوذ رطوبت به فنداسیون و بهینه سازی وضعیت چاههای فاضلاب نیز انجام میگیرد.